Sojusz Lewicy Demokratycznej

Tomasz Rusinowicz

Nazywam się Tomasz Krzysztof Rusinowicz. Od trzydziestu czterech lat mieszkam w Kępinach Małych, wsi rolniczej położonej na terenie nowodworskiej gminy, gdzie moi rodzice prowadzą średniej wielkości gospodarstwo rolne.

W roku 2005 ukończyłem studia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, a dwa lata później Studium Kierowników Projektów Europejskich.

Kierunek moich studiów, jakim była politologia, przygotowywał mnie do sprawowania funkcji publicznych, natomiast studium pokazało mi ,w jaki sposób szukać środków finansowych na wszelkiego rodzaju pomysły wpływające na rozwój gospodarczy regionu, w tym również wsi.

Od stycznia 2006 pracuję w lokalnych samorządach. Przez dwa lata był to Urząd Miejski, a od maja 2008 Starostwo Powiatowe – praca w tych instytucjach pozwoliła mi ugruntować nabyte podczas studiów umiejętności.  Wcześniej pracowałem w gospodarstwie moich rodziców i poznałem jak trudna jest praca rolnika.

Jako koordynator kilkunastu projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych przyczyniłem się do rozwoju gospodarczego gminy oraz powiatu.

W roku 2008 zostałem sołtysem wsi Kępiny Małe i przez dwa i pół roku  pełnienia tej funkcji przyczyniłem się do zmiany wizerunku naszej miejscowości oraz byłem organizatorem kilku inicjatyw społecznych. W roku 2008 założyłem również stowarzyszenie pod nazwą Strefa Turystyczna Nogat chcąc na własną rękę wpływać na rozwój regionu. Początkowo była to tylko moja rodzima miejscowość lecz z biegiem czasu działalność stowarzyszenia zaczęła oddziaływać „na zewnątrz”. Już teraz możemy się pochwalić przedsięwzięciami, które były realizowane na terenie całej naszej gminy, a nawet powiatu.

Do największych osiągnięć naszego stowarzyszenia można zaliczyć organizacje trzech edycji Dnia Dziecka odbywającego się na stadionie miejskim w Nowym Dworze Gdańskim, organizacje czterech już edycji turnieju piłkarskiego „O Puchar Nogatu” oraz realizacje projektu pn. „Osiem sposobów na nudę w gminie Nowy Dwór Gdański.” , który to projekt zakładał postawienie placów zabaw w ośmiu miejscowościach gminy Nowy Dwór Gdański. O tych jak i o innych przedsięwzięciach realizowanych przez nasze stowarzyszenie mogą Państwo przeczytać na stronie www.nogat.eu .

21 listopada 2010 zostałem wybrany Radnym Miejskim i zasiadam w Komisji Polityki Gospodarcze, Budżetu i Rolnictwa i swoją pracą oddziałuję na całą gminę Nowy Dwór Gdański.

14 kwietnia 2011 nowodworskie struktury Sojuszu Lewicy Demokratycznej wybrały mnie nowym Przewodniczącym  Rady Powiatowej Sojuszu Lewicy Demokratycznej a mój wybór na tą funkcję został potwierdzony podczas VI Zjazdu Powiatowego SLD 12 marca 2012 roku.

Formularz kontaktowy

* wszystkie pola są wymagane

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J

 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R

 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Z