Sojusz Lewicy Demokratycznej

Blogosfera

Dwie krowy: święta i dojna

Data dodania: 2016-02-15 10:47

W Polsce zmieniają się władze, ale służalczość wobec Kościoła katolickiego pozostaje niezmienna. III RP jest więcej niż państwem wyznaniowym, jest watykańskim kondominium.

III RP bezprawnie finansuje Kościół z budżetu państwa i budżetów samorządowych, ze środków unijnych i z kasy państwowych firm. Biskupi są niczym feudałowie. Rządzą i dzielą. Są tak rozbestwieni, że domagają się nie tylko pieniędzy i dóbr materialnych, ale też bezkarności i wpływu na stanowione przez Sejm prawo. I to dostają. Na straży przywilejów Kościoła katolickiego i jego sutannowych urzędników stoi Trybunał Konstytucyjny. Polska klęczy przed klerem i tylko udaje, że jest suwerenna.

Państwo i Kościół katolicki są w Polsce jak dwie krowy: dojna i święta. Chyba nikt nie ma wątpliwości, którą jest III RP.

Zobacz profil polityka: Joanna Senyszyn

Komentarze